Menu Sluiten

CO2 emissie reductie

De ecologische voetafdruk van een organisatie heeft een belangrijke invloed op de samenleving. Een belangrijke parameter van de ecologische voetafdruk is de CO2-uitstoot, en de klimatologische gevolgen hiervan. Met SIX willen we niet langer langs de zijlijn staan, maar willen we een actieve rol gaan opnemen. Daarom nemen we tal van initiatieven om de voetafdruk en de CO2-uitstoot te verkleinen.  

Het ambitieniveau van SIX willen we concreet in cijfers meet- en toonbaar maken. Het target dat we ons stellen is om de CO2-uitstoot met 25% te reduceren tegen 2031, met 2021 als referentiejaar.  

Om dit target te kwantificeren stellen we dat we ieder jaar de CO2-uitstoot van SIX zullen berekenen, dit als belangrijkste maatgever voor verdere sturing en evaluatie.  

Dit ambitieniveau vertalen we naar enkele intensiteitstargets, die we zelf ontwikkelden. We willen namelijk een duurzame groei creëren, daarom is het loskoppelen van de uitstoot met groei (of evolutie) noodzakelijk.