Menu Sluiten

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

ESF in Europa

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een hele reeks nieuwe uitdagingen gaande van globalisering over nieuwe technologieën tot een vergrijzende bevolking. Om het hoofd te bieden aan deze potentiële gevaren voor de werkgelegenheid doet de EU beroep op het Europees Sociaal Fonds. Dat helpt mensen om zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Iedereen moet kunnen en willen werken: man en vrouw, jong en oud, laag- en hooggeschoold en dat onafhankelijk van de cultuur of afkomst.

Subsidies

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies – onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Om dit project tot een goed einde te brengen kregen we 80 000 euro subsidies van ESF en het Vlaams cofinancieringsfonds

ESF

Het project dat SIX, met de steun van ESF, binnen het bedrijf heeft opgezet kadert in het #HappyWithSIX verhaal.

Er werd een team samengesteld waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn met als doel  het wellbeing van alle collega’s te verbeteren door middel van afdelingsoverschrijdende verbeterpunten op te stellen en aan te pakken.

Hierdoor kunnen de SIX-medewerkers optimaal functioneren en werken we aan een duurzaam loopbaan beleid.