Trends Gazellen

Trends Gazellen

De Trends Gazellen zijn de snelgroeiende bedrijven die het competitieve vermogen van de streek aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beïnvloeden. De Trends Gazellen zijn de bedrijven die symbool staan voor competitief ondernemerschap.

De 'gazellen' zijn krachtbronnen van innovatie, zwengelen de werkgelegenheid aan en zijn vaak een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven. De rangschikking is gebaseerd op basis van de evolutie van omzet, personeelsaangroei en cash flow.

SIX is trots reeds enkele jaren te behoren tot de Trends Gazellen in de categorie 'grote ondernemingen' van de provincie West-Vlaanderen.